Standard

FCI – Standard č. 61 /03.06.2016/

ZEMĚ PŮVODU
Švýcarsko

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU:
04.04.2016.

POUŽITÍ
Společenský, strážní a hlídací pes ke hlídání statků.

KLASIFIKACE FCI
Skupina 2 (Pinčové a knírači, molosové, švýcarští salašničtí psi a jiná plemena)
Sekce 2.2 – molosové, horští psi.
Bez pracovní zkoušky.

CELKOVÝ VZHLED
Existují dvě variety svatobernardské­ho psa:

Krátkosrstá varieta (s patrovou srstí).
Dlouhosrstá varieta.
Obě variety jsou pozoruhodné velikosti a celkového vzhledu. Mají harmonické, silné, houževnaté a svalnaté tělo s impozantní hlavou a pozorným výrazem.

DŮLEŽITÉ PROPORCE
Ideální poměr kohoutkové výšky k délce trupu (měřeno od vrcholu ramenního kloubu k sedacímu hrbolu) je 9 : 10.
Ideální poměr kohoutkové výšky k hloubce hrudníku: viz obrázek.
Celková délka hlavy poněkud přesahuje třetinu kohoutkové výšky.
Poměr hloubky tlamy (měřeno v nasazení tlamy) k délce tlamy činí 2 : 1.
Délka tlamy poněkud přesahuje třetinu celkové délky hlavy.

CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA)
Povaha přátelská, temperament klidný až živý, ostražitý.

HLAVA
Mohutná, impozantní a výrazná.

MOZKOVNA
Lebka: Silná, široká, při pohledu zepředu a z profilu lehce klenutá. V afektu tvoří nasazení uší s temenem rovnou linii, která přechází po stranách v měkké oblé linii do silně vyvinutých a vysokých partií lící. Čelo směrem k tlamě strmě klesá. Týlní hrbol je jen mírně zdůrazněn. Horní nadočnicové oblouky silně vyvinuty. Silně vyvinutá čelní rýha začínající u kořene nosu probíhá středem mozkovny a temena hlavy. Kůže na čele tvoří nad očima lehké vrásky, které se sbíhají k čelní rýze. Při vzrušení jsou vrásky výrazněji vyznačeny, jinak jsou spíše nenápadné.

Stop: výrazně vyjádřen.

LEBKA OBLIČEJOVÉ ČÁSTI
Nosní houba: Černá, široká a hranatá; nosní otvory široce otevřené.

Tlama: stejnoměrně široká. Hřbet nosu rovný, s lehkou rýhou.

Pysky: okraje pysků jsou černě pigmentované. Pysky horní čelisti silně vyvinuté, pevné a ne příliš visící; od nosu tvoří velký oblouk. Koutek tlamy zůstává viditelný.

Čelisti / zuby: horní i dolní čelist silná, široká, obě jsou stejně dlouhé. Dobře vyvinutý, pravidelný a úplný nůžkový nebo klešťový skus. Těsný předkus bez ztráty kontaktu řezáků je přípustný. Chybění P1 (prvních třeňových zubů) a M3 se toleruje.

Oči: středně velké, tmavě hnědé až oříškově hnědé, přiměřeně hluboko uložené, s přátelským výrazem. Přirozeně pevně uzavřená víčka jsou žádoucí; velmi malý ohyb, ale s co možná nejméně viditelnou spojivkou u dolního víčka a malý ohyb horního víčka jsou přípustné. celé okraje víček černě pigmentované.

Uši: středně velké, vysoko a široko nasazené. Ušní boltce silně vyvinuté. Ucho hebké, trojúhelníkové, se zaoblenou špičkou; zadní okraj ucha lehce odstává, přední okraj přiléhá k lícím.

KRK
Silný a dostatečné délky; lalok na hrdle a krku přiměřeně vyvinutý.

TRUP
Obecně: Celkový vzhled impozantní a harmonický, statný a dobře osvalený.

Kohoutek: Dobře vyjádřen.

Hřbet: Široký, silný, pevný. Hřbetní linie probíhá až k bedrům rovně a vodorovně.

Záď: Dlouhá, málo skloněná, harmonicky přecházející v nasazení ocasu.

Hruď: Hrudní koš přiměřeně hluboký s dobře klenutými žebry, ale není sudovitý. Hrudník nezasahuje hlouběji než k loktům.

Spodní linie z profilu a břicho: Směrem dozadu lehce vtažené.

OCAS
V nasazení široký a silný. Ocas dlouhý a těžký, poslední ocasní obratel sahá nejméně k patě; v klidu volně visí, nebo je v poslední třetině lehce zahnutý směrem nahoru; při vzrušení je ocas nesen výš.

HRUDNÍ KONČETINY
Obecně: Hrudní končetiny při pohledu zpředu rovné a rovnoběžné, přiměřeně široko postavené.

Plece: Lopatky šikmo uložené, osvalené a dobře přiléhající.

Nadloktí: Delší než lopatka; úhel mezi lopatkou a nadloktím není příliš otevřený.

Loket: Přiléhající.

Předloktí: Rovné, silných kostí, se suchými svaly.

Přední nadprstí: Při pohledu zepředu postavené svisle a tvoří prodloužení předloktí. Při pohledu ze strany lehce skloněné.

Tlapy hrudních končetin: Široké, se silnými, těsně přiléhajícími a silně klenutými prsty.

PÁNEVNÍ KONČETINY
Celkový dojem: Pánevní končetiny přiměřeně zaúhlené a svalnaté. Při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny rovnoběžné a nejsou postaveny příliš úzce

Stehna: Silná, svalnatá, stehna jsou široká.

Kolenní klouby: Dobře zaúhlené, nejsou vytočené ven, ani vtočené dovnitř.

Lýtka: Šikmo postavená, poměrně dlouhá.

Hlezna: Lehce zaúhlená a pevná.

Zadní nadprstí (nárt): Při pohledu zezadu rovná a paralelně postavená.

Tlapy pánevních končetin: Široké, se silnými, těsně přiléhajícími a silně klenutými prsty. Paspárky se tolerují, pokud nebrání v plynulém pohybu psa.

CHODY
Harmonický prostorný pohyb s dobrým posuvem vycházejícím z pánevní končetiny; hřbet zůstává za pohybu stabilní a klidný. Přední i zadní tlapy se posouvají přímo kupředu.

SRST
Krátkosrstá varieta (s patrovou srstí): Krycí srst hustá, hladká, přiléhající a hrubá. Podsada bohatá. Stehna s lehce vyvinutými kalhotami, ocas hustě osrstěný.

Dlouhosrstá varieta: Středně dlouhá rovná krycí srst s bohatou podsadou. Obličejová část hlavy a uši s krátkou srstí, na zádi a kyčlích většinou srst trochu zvlněná. Hrudní končetiny s praporci, silně vyvinuté kalhoty na stehnech, ocas huňatý.

Barva: Základní barva bílá s menšími nebo většími jasně červenými plotnami (bílá s plotnami), až po souvislý jasně až tmavě červený plášť na hřbetě a bocích (plášťové zbarvení). Nesouvislý červenohnědý plášť (bíle přerušovaný plášť) se hodnotí jako rovnocenný. Žíhaná červenohnědá barva je přípustná. Hnědožlutá se toleruje. Tmavé lemování na hlavě je žádoucí. Nádech černého stínování na těle se toleruje.

Předepsané bílé odznaky: Hruď, tlapy, špička ocasu, pás kolem čenichu, lysinka a skvrna na týle.

Žádoucí odznaky: Bílý límec, symetrická tmavá maska.

VELIKOST
Kohoutková výška:

Psi: Minimální výška 70 cm, maximální 90 cm.
Feny: Minimální výška 65 cm, maximální 80 cm.
Hodnocení psů přesahujících maximální výšku se nesnižuje, pokud je jejich celkový vzhled harmonický a pokud je jejich pohyb korektní.

VADY
Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.

Chybějící pohlavní výraz.
Neharmonický celkový vzhled.
Příliš krátká nebo příliš dlouhá tlama.
Ven spadající pysky dolní čelisti.
Chybějící zuby (kromě PM1 a M3). Malé zuby (zejména řezáky).
Lehký předkus.
Světlé oči.
Nedostatečně uzavřená víčka.
Pronesený hřbet, kapří hřbet.
Záď přestavěná nebo silně spáditá.
Ocas nesený stočený na hřbetu.
Chybějící předepsané znaky.
Chybný pohyb.
Kadeřavá srst.
Neúplná nebo nedostatečná pigmentace nosní houby, kolem nosu, na pyscích a na očních víčkách.
Chybná základní barva, například červenohnědé tečky nebo stříkance v bílé srsti.

TĚŽKÉ VADY
V poměru k velikosti příliš krátké končetiny (krátkonohost).
Příliš silná tvorba vrásek na hlavě a na krku.
Křivé nebo silně vytočené hrudní končetiny.
Strmé zaúhlení, kravský postoj nebo sudovitý postoj pánevních končetin.

VYLUČUJÍCÍ VADY
Agresivní nebo neúměrně bázliví psi.
Psi vykazující patrné fyzické abnormality nebo projevující vady chování musí být diskvalifikováni.
Povahové nedostatky.
Podkus, výrazný předkus.
Modré oči (skleněné oči).
Entropium, ektropium.
Zcela bílá srst nebo zcela červenohnědá srst (chybí základní barva).
Jinak zbarvená srst, stejně jako masově zbarvený nos (nepigmentovaná nosní houba).
Nedosažení minimální kohoutkové výšky.

Pozn.: Psi musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata, která se nacházejí zcela v šourku.

Poslední změny jsou vyznačeny tučně.


Neoficielní ilustrace ke standardu najdete zde.

Galerie