Krycí list

Žádost o krycí list vyplňte přes následující formulář, který je odesílán přímo poradci chovu. Cena za vystavení krycího listu do 30 dní je 200 Kč pro členy klubu a 400 Kč pro nečleny. Cena za expresní vystavení krycího listu do 7 dnů je 700 Kč pro členy klubu a 1.400 Kč pro nečleny. Platbu provádějte bankovním příkazem na základě variabilního symbolu, který vám zašle poradce chovu.

Položky označené * jsou nepovinné údaje.

Fena

Krycí pes

Vyplňte pouze v případě, že již máte sami vybraného krycího psa, případně psy. Pokud necháte kolonku prázdnou, doporučí Vám krycí psy poradce chovu.

Majitel feny