Nero-Dux z Chejnova dvora

Základní informace
Narozen: 31. 12. 2008
Majitel:
Chovatel: nečlen

Otec: Fürst-Dux vom Steintor
Matka: Dusty v.Steintor

Srst: krátká
Rodokmen
Fürst-Dux vom Steintor Nelson von Steintor II Quinto v. Dorrberg Emir
Nena v. Dorrberg
Yette v. Steintor Danto v. Steintor
Elfi v. Marktgraf Gero
Tessy vom Dorrberg Carlo v.d. Donauauen Emir
Annerl v.d. Donnauauen
Paula v. Dorrberg Titan v. Steintor
Jina v. Dorrberg
Dusty v.Steintor Nelson von Steintor II Quinto v. Dorrberg Emir
Nena v. Dorrberg
Yette v. Steintor Danto v. Steintor
Elfi v. Marktgraf Gero
Fanny v.Steintor Wulf v. Steintor Gero v. Geutenreuth
Gessy v. Steintor
Freya v. Marktgraf Gero Titan v. Steintor
Anja v. Marktgraf Gero

ZPĚT