Ch. Kora von der Plassenburg

Základní informace
Narozena: 4. 2. 2011
Majitel: Německo
Chovatel: Německo

Otec: Diogenes vom Klippstein
Matka: Ch. First-Lady von der Plassenburg

Srst: dlouhá
BZB 56377
DKK: C1, DKL:: 0/0
Rodokmen
Diogenes vom Klippstein Claudio von den Donauauen
Brenda vom Baronenschloss
Ch. First-Lady von der Plassenburg Nelson von Steintor II Quinto v. Dorrberg Emir
Nena v. Dorrberg
Yette v. Steintor Danto v. Steintor
Elfi v. Marktgraf Gero
Cora von der Plassenburg
Galerie

ZPĚT