Odkazy

Stránky českých chovatelů

chovatelská stanice od Strážců hor
www.bernardyni.cz

chovatelská stanice z Dobruské stáje
www.zdobruskestaje.estranky.cz

chovatelská stanice z Melounova
www.zmelounova.estranky.cz

chovatelská stanice od Klášterních lesů
www.xanno.cz

chovatelská stanice z Hostýnských vrchů
www.zhostynskychvrchu.cz

chovatelská stanice ze Statku od Dobré Vody
www.oddobrevody.cz

chovatelská stanice z Valfdorských lesů
www.bernardyni.info

chovatelská stanice Eliščino království
www.eliscinokralovstvi.estranky.cz

chovatelská stanice od Hodousické louky
www.od-hodousicke-louky.cz

chovatelská stanice Fortis Silesia
www.fortissilesia.cz

chovatelská stanice ze Severních vrchů
www.zesevernichvrchu.cz

chovatelská stanice ze Skorotického vršku
http://www.zeskorotickehovrsku.eu/

chovatelská stanice od Žulových skal
www.bernardyni-odzulovychskal.cz

WUSB (Světová unie klubů chovatelů svatobernardských psů)
www.wusb.de

ČMKU (Českomoravská kynologická unie)
www.cmku.cz

FCI (Mezinárodní kynologická federace)
www.fci.be

Zahraniční kluby svatobernardských psů
Švýcarsko
Slovensko
Rakousko
Německo I
Německo II
Itálie
Francie
Holandsko
Dánsko
Finsko
Belgie
Amerika
Lucembursko
Irsko
Lotyšsko

Časopis Pes přítel člověka
www.pespritelcloveka.cz