MVP České Budějovice, CZ

Propozice

MVP České Budějovice
datum: 10.10.2021

Přeřazení ve třídách, podle věku přihlášených psů, bude provedeno automaticky bez požadavku na doplatek výstavního poplatku.
Storno přihlášek na původní termín je do 31. 7. 2021 – poplatek Kč 50,–.
Dohlašování psů bude znovu otevřeno s novými termíny uzávěrek, proto i nadále prosím sledujte naše webové stránky.

I. uzávěrka: 9.8.2021
II. uzávěrka: 23.8.2021
III. uzávěrka: 6.9.2021

Navržený rozhodčí: Šimek František, MVDr., CZ

Více zde: https://www.mvpcb.cz/

ZPĚT