Rocky vom Steintor

Základní informace
Narozen: 7. 6. 1985
Zemřel: 0. 0. 1993
Majitel: Chejn Josef
Chovatel: Otto und Monika Neidt, D

Otec: Graf vom Steintor
Matka: Ossy vom Steintor

Srst: dlouhá
Rodokmen
Graf vom Steintor ? ? ?
?
? ?
?
? ? ?
?
? ?
?
Ossy vom Steintor Barry vom Steintor Dasko vd Holfeldburg ?
?
Gitta vd Hohlfeldsburg Kadett v Meisenberg
Kadett v Meisenberg
Betty v Hackelberg ? ?
?
? ?
?

ZPĚT