Genetický profil psů

Genetická laboratoř Genomia připravila informativní článek o stanovení DNA profilů psů a určení rodičovství. Článek obsahuje informace o tom, k čemu je DNA profil psa vhodný, jak vypadá, jak se vyhodnocuje rodičovství a dále praktické informace o odebírání a odesílání vzorků a cenách testů.

ZPĚT