DNA PROFIL U CHOVNÝCH PSŮ A FEN - metodika

Členská schůze KCHSBP jednomyslně schválila dne 13. února 2016 v Lázních Bohdaneč povinnost stanovení DNA profilu pro všechny nově uchovněné jedince od r. 2016 a povinnost stanovení DNA profilu u všech chovných psů a fen (již dříve bonitovaných), kteří budou využiti v chovu v r. 2016 a dále. Členská schůze KCHSBP schválila dne 11. února 2017 ve Svobodných Dvorech povinnost porovnání rodičovství (parentity) u všech bonitovaných jedinců, kteří mají již jednoho nebo oba z rodičů se stanoveným DNA profilem.

METODIKA:

 • stanovení DNA profilu bude provádět u všech jedinců genetická laboratoř Genomia, která bude také uchovávat výsledky po dobu 10ti let. Archivované vzorky jsou v majetku majitelů psů , kteří je mohou využít kdykoli pro budoucí testování.
 • povinnost porovnání rodičovství (parentity) u všech jedinců, kteří mají již jednoho nebo oba z rodičů se stanoveným DNA profilem. (schváleno ČS 11.2.2017)
 • výsledky stanovení DNA profilu jsou obvykle hotové do 14 pracovních dnů.
 • výsledky budou zasílány jako pdf certifikáty na e-mail majitele psa/feny a poradci chovu KCHSBP
 • odběr vzorků bude prováděn vždy při bonitaci u všech uchovněných psů a fen, dále při klubových akcích nebo dle dohody majitele/chovatele s poradcem chovu.
 • při všech odběrech vzorků bude kontrolována identita jedinců, která bude potvrzena do formuláře. Při odběru vzorků musí být přítomen vždy min. 1 člen výboru KCHSBP.
 • vzorky do laboratoře zasílá zástupce KCHSBP
 • náklady na stanovení DNA profilu hradí majitel psa/feny při odběru vzorku (cca 950,– Kč pro členy KCHSBP)
 • DNA profil jedinců, u kterých byl dobrovolně vyhotoven již dříve (do konce roku 2015) bude uznán i u jiné akreditované laboratoře než je Genomia
 • při krytí v zahraničí bude povinností chovatele (majitele feny) zajistit také doložení DNA profilu krycího psa. Výsledky budou požadovány nejpozději při kontrole vrhu štěňat.
 • při importu jedince, který již má DNA profil stanoven (podle ISAG), bude tento výsledek akceptován

OBECNÉ INFORMACE O TESTOVÁNÍ PROFILU (GENOMIA)

ZPĚT