BERNARDYNKLUB.CZ

PŘIHLÁŠKA DO KLUBU

Klub chovatelů svatobernardských psů rád přivítá ve svých řadách nejen chovatele a majitele svatobernardských psů, ale také všechny milovníky a obdivovatele tohoto plemene.

Klub chovatelů svatobernardských psů vydává pro své členy 2 x ročně tištěný Zpravodaj. Zároveň je členům klubu poskytována sleva za bonitaci, kontrolu vrhu a výstavní polatky. Členi klubu mohou využívat zdarma inzerce na klubových stránkách, stejně jako mají nárok na uveřejnění odkazů na své webové prezentace. Zápisní poplatek pro nové členy je 500,– Kč + členský poplatek činí 400,– Kč/rok. V případě přerušení členství (nezaplacení poplatku za daný rok – nejpozději do data klubové výstavy) je třeba znovu zaplatit zápisní poplatek. Doklad o zaplacení členského příspěvku je třeba řádně uschovat (bude vyžadován např. při kontrole vrhu atd.)

Platbu provádějte výhradně složenku typu „A“ nebo převodním příkazem:
číslo účtu: 000051–6900640297/0100
variabilní symbol: 286 + rok za který platíte čl. příspěvek (např.: 286 2018)
konstantní symbol: 0379
do sdělení pro příjemce uveďte: členský poplatek a vaše jméno (např.: členský poplatek Nováková)
adresa příjemce: Klub chovatelů svatobernardských psů, 564 01 Helvíkovice 30

zpět

přihlásit