Odkazy

Stránky českých chovatelů

chovatelská stanice od Strážců hor
www.bernardyni.cz

chovatelská stanice z Dobruské stáje
www.zdobruskestaje.estranky.cz

chovatelská stanice z Melounova
www.zmelounova.estranky.cz

chovatelská stanice od Klášterních lesů
www.xanno.cz

chovatelská stanice z Luční samoty
www.bernardyn.webnode.cz

chovatelská stanice z Amádeova dvora
www.zamadeovadvora.webnode.cz

chovatelská stanice z Hostýnských vrchů
www.zhostynskychvrchu.cz

chovatelská stanice ze Statku od Dobré Vody
www.oddobrevody.cz

chovatelská stanice z Údolí Žejbra
www.zudolizejbra.cz

chovatelská stanice z Valfdorských lesů
www.bernardyni.info

chovatelská stanice Eliščino království
www.eliscinokralovstvi.estranky.cz

chovatelská stanice od Hodousické louky
www.od-hodousicke-louky.cz

chovatelská stanice ze Severních vrchů
www.zesevernichvrchu.cz

WUSB (Světová unie klubů chovatelů svatobernardských psů)
www.wusb.de

ČMKU (Českomoravská kynologická unie)
www.cmku.cz

FCI (Mezinárodní kynologická federace)
www.fci.be

Zahraniční kluby svatobernardských psů
Švýcarsko
Slovensko
Rakousko
Německo I
Německo II
Itálie
Francie
Holandsko
Dánsko
Finsko
Belgie
Amerika
Lucembursko
Irsko
Lotyšsko

Časopis Pes přítel člověka
www.pespritelcloveka.cz