BERNARDYNKLUB.CZ

Klubová výstava Albershausen, Německo

Klubová výstava Albershausen, Německo

Výsledky

ICh. Tyronica Born For Winning: výborný 3
m.: Milan Plundra

Galerie

zpět

přihlásit