BERNARDYNKLUB.CZ

Aktuální krytí

HLÁŠENO AKTUÁLNÍ KRYTÍ:

ch. st. od Strážců hor
fena: ICh. Natalie od Strážců hor
pes: Ch. Carlos od Klášterních lesů
datum krytí: 20.8.2017

ch. st. od Klášterních lesů
fena: Ch. Emily od Klášterních lesů
pes: Ch. Alpine Dream Belfort
datum krytí: 22.7.2017

ch. st. od Hodousické louky
fena: Ch. Aurora of Malsway Saints
pes: Ch. Quantum von Baronenschloss
datum krytí: 18.7.2017

HLÁŠENO AKTUÁLNÍ NAROZENÍ ŠTĚŇAT:

ch. st. z Valdorfských lesů
fena: Anděla od Fidlova kopce
pes: Ch. Diego v. Güttler
datum krytí: 13.6.2017
datum porodu: 13.8.2017

ch. st. z Bystřických kopců
fena: Anne Queen z Derže
pes: Ch. Czarek Dar Świetego Bernarda
datum krytí: 22.3.2017
datum porodu: 22.5.2017

ch. st. z Chejnova dvora
fena: Ola z Chejnova dvora
pes: ICh. Lord od Strážců hor
datum krytí: 14.3.2017
datum porodu: 14.5.2017

ch. st. St. Bernard Star
fena: Cherry z Kamenné kolonie
pes: Paulo z Dobruské stáje
datum krytí: 4.3.2017
datum porodu: 6.5.2017

ch. st. Barykův dvůr
fena: Ch. Peggy od Strážců hor
pes: ICh. Lord od Strážců hor
datum krytí: 5.2.2017
datum porodu: 7.4.2017

přihlásit